Tussentijds nieuws

De Liedboek BV heeft de tariefstelling, naar aanleiding van kritiek op de tariefstelling van Liedboek Online, licht aangepast. De algemene voorwaarden geven een andere definitie van het aantal kerkbezoekers waarop de licentiekosten gebaseerd worden. De tekst luidt nu letterlijk:

Het aantal kerkgangers is het aantal kerkgangers dat gemiddeld aanwezig is in de drukst bezochte dienst op een zondag (meestal de ochtenddienst).

De formulering die hier aanvankelijk werd gebruikt, ging uit van het aantal kerkgangers in de drukstbezochte kerkdienst per jaar (letterlijk: ‘Het aantal kerkgangers is het aantal kerkgangers dat aanwezig is in de drukst bezochte dienst gedurende het jaar.‘)
Bovendien is het woord gemiddeld toegevoegd: een schatting van het gemiddelde aantal aanwezigen per kerkdienst, volstaat.

Door deze maatregel komt de tariefstelling voor vele gemeenten gunstiger uit, alhoewel de tariefschaal op zichzelf nog onverminderd hoog is in vergelijking tot de technische kwaliteit van Liedboek Online en de kwaliteit van soortgelijke systemen die al in de markt waren.

Tevens lijkt op de nieuwe website de helpdesk van Liedboek Online nadrukkelijker present te zijn.

2 Replies to “Tussentijds nieuws”

  1. Joop

    Tot de zomer van 2013 hadden we als beamercommissie alle liederen in onze Easyworship 2009 database. Goed voor te bereiden en te bedienen, bij fouten te verbeteren etc. Wij kunnen sinds vorig jaar geen mensen meer voor de beamer krijgen, nu we meestal uit het Nieuwe Liedboek zingen en de teksten met notenbalken moeten projecteren. Het is te bewerkelijk geworden om even op de zaterdag voor de dienst te doen èn het scripts die we gebruiken om de plaatjes bij te snijden (om de plaatjes in batch in powerpoint te zetten, om het groter op het scherm te krijgen, te verscherpen, transparant te maken voor onze achtergrond) zijn voor potentiële beameraars lastig.

    Ik zie tot op heden nog geen mogelijkheden tot verbeteringen in het werken met Easyworship en het Nieuwe Liedboek (met notenbalken). Versie 6 van Easyworship lijkt niet echt nieuwe mogelijkheden te bieden en het Nieuwe Liedboek levert steeds alleen nog maar plaatjes als men notenbalken wil zien (ipv bijv. ppt-bestanden).

    In het voorjaar van 2015 gaat de nieuwe Evangelische liedbundel bij het zelfde consortium van uitgevers uitkomen, met naar verluid ook een beamer-product. Onze vrees is dat dat ook alleen maar een “plaatjes-machine” oplevert met nog meer werk en meer kansen op fouten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code