Onrijpe vrucht – recensie van ‘Liedboek Online 1.0’

Op 15 juli werd Liedboek Online 1.0. gepresenteerd. Het is de digitale tegenhanger van het ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’. Nico de Waal, directeur van het uitgeversconsortium dat het Nieuwe Liedboek uitgeeft, is ‘trots op het nieuwe product’. In het Nederlands Dagblad van 17 juli zegt hij dat te zijn vanwege ‘vanwege de goede kwaliteit van het pakket’.
Vanuit de deelnemende kerken zijn de eerste reacties op Liedboek Online een stuk minder enthousiast. Dat heeft vooral te maken met de tarieven die voor deze online-dienst worden gehanteerd. 

In deze recensie wil ik proberen het geluid van De Waal enerzijds en dat van de kerken anderzijds serieus te nemen en tegen elkaar af te wegen. Daarbij kom ik tot een afweging, die in de discussie tot nu toe ongenoemd is gebleven.

Duur?
In het eerdergenoemde artikel stelt De Waal dat kerken nog moeten wennen aan het idee dat het projecteren of afdrukken van liederen licentieplichten- en kosten met zich meebrengt. Die uitspraak is echter een antwoord op een vraag die vrijwel niemand zich stelt. De kritiek van kerken richt zich niet zo zeer op het feit dát er enige kosten gemaakt moeten worden om materialen op de beamer te kunnen vertonen. De kerk staat onder meer voor betrouwbaarheid en eerlijkheid, en mag het in de lijn der verwachting liggen dat de kerk – hetzij interkerkelijk, hetzij als kerkverband, hetzij als lokale gemeente – deze dingen legaal en juridisch zuiver regelt.
Dát er betaald moet worden, is het probleem niet. Maar het gevraagde bedrag, dát is de kwestie. De huidige tariefstelling kan namelijk oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar voor een grotere stadskerk met meerdere wijkgemeenten. Het ‘mag wat kosten‘, zeker – maar welk bedrag zou dan redelijk zijn?

Het enige antwoord op die vraag is te geven, als we het aangeboden pakket kritisch evalueren, en ook vergelijken met soortgelijke systemen. Als de BV Liedboek, zoals Nederlands Dagblad het omschrijft, stelt dat kerken maar eens ”eerlijke handel” moeten gaan drijven -dan is het ook wel zo eerlijk om een zakelijke, nuchtere evaluatie van het huidige pakket te schrijven. ‘Duur’ is immers pas écht ‘duur’ als de prijs-kwaliteit-verhouding uit balans is. Wat iets mag kosten, wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het product.

De navolgende evaluatie is een poging om die kwaliteit te proeven. We analyseren de technische en praktische werking van Liedboek Online.

Een half product
Dit pakket is gepresenteerd als een ‘beamerpakket’. Predikanten, beamteams en vervaardigers van liturgieën kunnen er teksten (al dan niet met muzieknoten) mee downloaden en vervolgens verwerken in boekjes of beamerpresentaties. Men selecteert de benodigde liederen, en vervolgens wordt er een gecomprimeerd bestand online gezet waarin alle gevraagd liederen als PNG-afbeelding zijn opgenomen. In ieder PNG-bestand is in de onderrand een uniek licentienummer verwerkt.

Voor hen die nog werken met liturgie-boekjes, zal dit systeem redelijk voldoen. Wie echter de afbeeldingen wil verwerken in een beamerpresentatie, zal zich op den duur aan deze werkwijze gaan storen. Er kleven namelijk drie belangrijke nadelen aan het download-principe:

 1. Ieder lied eerst downloaden, vervolgens verwerken in presentatiesoftware en ook nog omzetten naar de juiste beeldverhouding (breedbeeld of niet), is omslachtig. Voor een gemeente die zo nu en dan één lied presenteert, is dat misschien nog te doen. Maar wat als je principieel alle onderdelen van twee zondagsdiensten projecteert, zoals we bijvoorbeeld in de Gereformeerde Kerk van Enter doen? Dan wordt het maken van presentaties op deze wijze een tijdrovende klus, eenvoudigweg omdat de software een extra verwerkingsstap afdwingt.
 2. Het principe van Liedboek 1.0. is dat een beamerpresentatie vóóraf thuis wordt gemaakt. Als in de kerkzaal de presentatie éénmaal draait, dan draait deze zelfstandig als offline-toepassing. Dat wil ook zeggen, dat tijdens de dienst er geen liederen ‘spontaan’ meer toegevoegd kunnen worden. Software als EasyWorship heeft die feature wel; in m.i. niet voor niets. Ook beamteam-leden zijn maar mensen, en kunnen fouten maken. Dan is het wel zo prettig, als de beameraar van dienst ter plekke snel alsnog het juiste lied in de presentatie kan zetten. Wel zo prettig, als er geen Lingo tijdens kerkdiensten gespeeld hoeft te worden (`Gezang 355? … Niet op de kaart!´).
 3. De presentatie moet offline gemaakt worden. Dat zal in de regel thuis gebeuren, bijvoorbeeld op de PC van een lid van het beamteam. Vervolgens moet de presentatie nog naar de PC in de kerkzaal worden overgezet. Met alle PNG-bestanden zal de presentatie al snel enige MB’s betreffen. Een eindeloze stroom USB-sticks zal dus in de roulatie moeten komen om de presentatie van huis naar kerk te krijgen. Daarmee gaat het principe van een Online-systeem verloren. Hoezo, Liedboek Online?

Voor een regelmatig en enthousiast gebruiker van beamers in kerkdiensten als ik ben, voelt Liedboek Online niet als een beamerpakket. Het is meer online-database. Je kunt gegevens opzoeken en exporteren, that’s it. Hoe je die gegevens netjes geprojecteerd krijgt, is dan verder je eigen zorg. Maar juist dát gedeelte van het proces is voor vele kerkelijke beamteams de grote uitdaging.

Het alternatief was geweest, dat Liedboek Online ook een module zou bevatten waarmee je de liederen in de kerkzaal kon projecteren. Dat had tevens tot voordeel gehad dat beeld én geluid (een wezenlijk onderdeel van beamergebruik!) in één en hetzelfde programma gearrangeerd hadden kunnen worden. Dat stuk software ontbreekt echter, alsmede aansluiting bij alle andere bestaande software die er op dit gebied voor kerken al is. Het lijkt erop, dat de ontwikkelaars van Liedboek Online uitsluitend hebben gerekend op export naar PowerPoint – een programma dat voor projectie in kerken zeker niet de beste keus is!
Samenwerking met geschikter programma’s als EasyWorship was voor de hand liggend geweest, en qua ontwikkelingskosten bovendien goedkoper.

Conclusie: deze online database had evengoed in DVD-vorm uitgebracht kunnen worden. Het feit, dat deze Online is, biedt geen enkel voordeel – integendeel. Deze database-vorm kóst gebruikers duur abonneegeld, terwijl in het verleden DVD’s met digitale versies van het ‘oude’ Liedboek ’73 al vanaf eenmalig 65 euro verkrijgbaar waren.

Niet dynamisch, maar statisch (en dus verouderd)
Ik was op vakantie, toen Liedboek Online 1.0. op de markt kwam (!). Mijn hart was echter vol verwachting, en ik kon het niet laten om een demo-account aan te vragen. Enthousiast logde ik in en vervolgens… was ik toch wat teleurgesteld.
Het geheel oogt wel érg eenvoudig. Het is slechts mogelijk om liederen in tekst en/of bladmuziek te downloaden. Melodieën beluisteren, begeleidingstracks in MP3 downloaden (om mee te zingen in de kerk) of sing-a-long-presentaties: het is allemaal niét mogelijk. Dit terwijl het CCLI bezig is om met haar product SongSelect duizenden liederen te voorzien van geluidsbestanden, bladmuziek en leadsheets. In de Media Store van EasyWorship en op Youtube staan vele honderden sing-a-long-presentaties (maar nog weinig kwalitatief goede Nederlandstalige).

Naast het technische aspect, is er het sociale aspect. Ook in dat opzicht biedt het programma weinig dynamiek. Contact met de ontwikkelaars van het Liedboek (ISK), met andere beamteams in den lande, organisten of combo’s, is niet mogelijk. Dat lijkt me een gemiste kans, te meer omdat rondom de introductie van het Nieuwe Liedboek er kritiek is geweest op de gesloten wijze waarop ISK en BV Liedboek de nieuwe bundel introduceerde. Ook opmerkelijk vind ik, dat de Online naslagregisters die al in de eerste druk van het ´papieren Liedboek´ beloofd werden, nog altijd niet gepubliceerd zijn. De registers die daarop in allerijl door vrijwilligers in elkaar zijn gezet, vinden ook hun weg niet tot Liedboek Online of de Liedboek-website.

Ook hier blijkt: Liedboek Online is meer een ouderwetse database dan een state-of-the-art community. Deze online database maakt geheel geen gebruik van de technische, sociale en creatieve voordelen die Internet biedt. Voor mij, als dertiger én als predikant, maakt dat dit product al verouderd bij verschijning. Ik wil de beamer én de geluidsinstallatie alsmede het muzikaal talent in mijn gemeente volop inzetten; en een dergelijke online community was daarvoor een goed hulpmiddel geweest. Gemiste kans!

Te exclusief
Het statische, niet fluïde karakter van het Liedboek Online (en wellicht ook het concept achter het Nieuwe Liedboek zelf) wordt nog eens benadrukt doordat de geboden software wel zeer exclusief gericht is op Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. De ervaring leert echter, dat gemeentes die in alle erediensten alle teksten projecteren, binnen de kortste keren niet meer denken in termen van ‘deze of die’ bundel. In mijn gemeente zijn Liedboek’73 en Evangelische Liedbundel bijvoorbeeld de basisbundels; maar we zingen ook uit bundels als Johannes de Heer, Zingende Gezegend en Schriftberijmingen. Het zal de eerste kerkdienst niet zijn, waar we 8 liederen uit 8 verschillende bundels zingen. Dankzij preeksteun.nl kunnen we veel teksten snel en makkelijk op de beamer tonen en dankzij het CCLI gaat dat nog legaal ook. In de praktijk nemen gemeenteleden geen liedbundels meer mee, en het merendeel ziet dat als een voordeel. Onder theologen staat dit type liturgie inmiddels bekend als ´bricolage´ – en dit ´brede zingen´ neemt alom toe.

Maar nu vraagt ‘het Nieuwe Liedboek’ van ons, de reeds verworven brede plaatselijke zangtraditie weer te versmallen tot één enkele liedbundel. Althans: zij maakt het praktisch onbetaalbaar om aan ´bricolage´ te doen. Immers: naast de licentiekosten die in de kosten voor Liedboek Online verborgen zitten, zullen ook de licentiekosten van CCLI (en eventuele muziek die daar buiten valt) afgedekt moeten worden. Dat betekent: dubbele kosten. Vergeet daarbij niet, dat een gemeente ook nog eens een legale beamersoftware moet aanschaffen: een derde bron van kosten (en nee, PowerPoint is niet gratis!).
Bovendien betekent het: werken met twee bronnen waaruit beamermateriaal geput moet worden, met nog eens een derde programma om te projecteren: dat is omslachtig, duur en tijdrovend. Men zou kunnen stellen, dat Liedboek Online toch enigszins een open structuur heeft, omdat men de liederen ‘vrij’ kan downloaden. Dat ‘vrije’ downloaden wordt echter in de praktijk afgestraft door een tijdrovend verwerkingsproces.

Licentievorm onhandig en kostbaar
Nu we toch over licentievormen spreken: ik zal niet zo flauw zijn, iets te schrijven over de wijze waarop BV Liedboek haar ‘eerlijke handel’ probeert te beschermen (namelijk: door het plaatsen van licentienummers op iedere geëxporteerde afbeelding). Laten we alleen zeggen, dat er in ieder geval een groot vertrouwen van de uitgever uit spreekt…
Boeiender zijn e-mails en tweets die op mijn weg kwamen via enkele collega’s die wél in diensten voorgaan, maar geen eigen gemeente hebben. Zij verkeren in dezelfde situatie als predikanten die wél online toegang willen hebben (bijvoorbeeld om liturgieën samen te stellen), maar waar niets in de kerkdienst wordt geprojecteerd.  Zij blijken een abonnement voor 1 persoon te moeten aanvragen, als ze Online te werk willen gaan. Kosten: 125 euro. Dat is ongeveer de netto opbrengst van twee preekbeurten!

En er is nog iets, dat opvalt aan de licentievorm. Kerken die toegang willen, worden afgerekend op het aantal bezoekers van de best bezochte kerkdienst per jaar. Maar stel dat een (fictieve) dorpsgemeente normaliter 149 bezoekers trekt in hun eeuwenoude, best grote kerkgebouw. Dat zou dan neerkomen op 350 euro per jaar. Stel je voor, dat dezelfde dorpsgemeente een evangelisatieactie op touw zet, en er komen in de kerstnachtdienst niet 149 maar 300 bezoekers. Dan zou het neerkomen op 725 euro, oftewel een kostenpost van 375 euro voor 151 extra bezoekers!
En waar – in een andere fictieve gemeente – 150 kerkbezoekers geteld worden in die ene goedbezochte doopdienst per jaar, kan men een vrijwilliger die zondag beter naar huis sturen: dat scheelt namelijk 100 euro, toch snel de hele collecteopbrengst van die zondag. 😉

Ik heb onvoldoende kennis om vast te stellen hoe hoog een ‘normaal tarief’ zou zijn voor een licentie-opbrengst in de setting van een vrije, niet-kerkelijke markt. Wel valt me op dat de tarieven Liedboek Online hanteert significant hoger zijn dan eerdere en soortgelijke producten.
Een voor de hand liggende, redelijke vergelijking is die tussen Liedboek Online en CCLI (laatstgenoemde probeert rechten, specifiek voor kerken, te regelen voor diverse veelgebruikte christelijke liedbundels zoals de Opwekkingsbundel). In, bijvoorbeeld de categorie 450-499 bezoekers is het tarief 900 euro (Liedboek) tegen 463,83 per jaar (CCLI). Daarnaast vraagt Liedboek Online nog eenmalig 100 euro starttarief. Dat maakt Liedboek Online ruim twee keer zo duur als CCLI; bovendien dekt de CCLI-licentie veel méér liederen af dan de Liedboek Online licentie.
Ik ben op grond van deze gegevens geneigd om te vinden dat Liedboek Online zichzelf inderdaad de christelijke markt uit prijst. Dat de tarieven van Liedboek Online en CCLI zover van elkaar afwijken, kan immers niet worden verklaard uit kosten voor de relatief eenvoudige website die eerstgenoemde liet bouwen. Voor de goede orde: CCLI geeft zelf geen ‘papieren’ boeken uit: dat laten zij aan uitgeverijen over. Kennelijk kán het dus wel; beamerlicenties tegen een redelijk tarief verstrekken zonder in de totale tariefstelling direct de gevolgen voor de verkoop van fysieke media in te verdisconteren (wat Liedboek Online wel doet).

Technische slordigheden
Het bovenstaande heeft vooral betrekking gehad op de werking en het karakter van Liedboek Online. Hoogste tijd om wat technische details te benoemen.

Het programma maakt het mogelijk om de liedteksten in drie typen afbeeldingen te exporteren: voor gebruik op een beamer, als ´complete´ bladmuziek of alleen de teksten. Daarnaast is het mogelijk om´platte tekst´ te downloaden, welke in bekende tekstverwerkers als Word verwerkt kan worden. Tevens is het mogelijk enkele opties te kiezen, zoals het al dan niet afdrukken van de bron van het lied. Het downloaden van de afbeeldingen loopt op zichzelf genomen goed. Men kan het resultaat downloaden als ZIP-bestand of de losse bestanden stuk-voor-stuk. Erg handig is dat de afbeeldingen voor gebruik op een beamer automatisch worden beperkt tot 4 regels per scherm. Bovendien worden notenbalken ieder vers opnieuw aan de liedteksten toegevoegd (in plaats van alleen het eerste).

Wie teksten uit het Nieuwe liedboek wil projecteren, zal bij voorkeur van de optie gebruik maken om het programma afbeeldingen met tekst en notenbalk te laten samenstellen. Helaas kleven er aan die werkwijze een aantal nadelen:

 1. Het gaat om een ‘plaatje’ van de tekst, en men kan er zelf dus niets aan veranderen. Het lettertype is bijvoorbeeld al vastgesteld: een vrij dunne letter, die sterk lijkt (of gelijk is aan) de letters in de papieren versie. Over het algemeen doen lettertypes (‘fonts’) die op papier mooi staan, het minder goed op de beamer en anders om. Hoe dit in de praktijk uitvalt, zal per kerkzaal en situatie verschillen, maar er bestaat een kans dat het vaste lettertype in uw kerkzaal niet mooi oogt (ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken, dat de ontwikkelaars de huidige versie maar in een gering aantal kerkzalen getest hebben).
 2. Hetzelfde geldt voor de lettergrootte. Per kerkzaal en zelfs per medium (beamerscherm/tv-schermen) kunnen verschillende lettergroottes nodig zijn; met het programma is dit niet in te stellen.
 3. De achtergrond achter het ‘plaatje’ is niet te wijzigen, op de kleur van de achtergrond na. Dat wil zeggen,dat men bij gebruik van dit programma ‘vastzit’ aan een saaie presentatievorm van zwarte letters op een witte achtergrond. De creatieve mogelijkheden die moderne presentatieprogramma’s bieden (zoals ‘motion’ – een bewegende achtergrond achter de tekst), krijgen hierdoor geen kans. Iedere presentatie die met Liedboek Online is gemaakt, zal daardoor vervelend en zakelijk ogen. Gemeentes die nu witte letters op een zwarte achtergrond projecteren (omwille van de leesbaarheid in een kerkgebouw met veel ramen), moeten die vormgeving laten varen. Dat heeft wezenlijke consequenties voor de vormgeving van het liturgisch centrum, en dus de ‘uitstraling’ van de kerkdienst. Een huisstijl behoort ook niet meer tot de mogelijkheden.
 4. In iedere afbeelding wordt een licentiecode geplaatst. Deze is zó klein, dat deze op de beamer nauwelijks opvalt (en dat is de bedoeling ook). Echter, de code staat zó in de afbeelding geplaatst, dat er een brede witte rand verschijnt rond ieder liedvers. Dat heeft tot opmerkelijk resultaat dat geen enkele afbeelding in de beamerpresentatie de liedtekst full-screen laat zien: er blijft veel ‘loze’ ruimte om de tekst heen. In de meeste kerkzalen hangen de beamerschermen op behoorlijke afstand van de kerkganger: dat tekst en notenbalk dan niet optimaal vergroot worden, is jammer!
 5. De database is duidelijk gericht op strofische liederen (dus: liederen met verzen, zonder refreinen). De downloader van liederen met refreinen of keerverzen moet dus erg goed opletten wat hij/zij doet, en vermoedelijk meerdere keren één en dezelfde afbeelding in een presentatie aanbrengen.

Hier blijkt: het programma is een aardig begin, maar het ontbreekt aan echt goede opties om ook in iedere kerkzaal in het land bruikbaar te kunnen zijn.

Onrijpe vrucht
Bestaande discussies over het Nieuwe Liedboek en haar digitale variant handelen vooral over de vraag, of het gerechtvaardigd is dat BV Liedboek dergelijke tarieven hanteert. Maar laten we eerlijk zijn: in een tijd van crisis en achteruitgang, is menig kerkelijke gemeente iéder bedrag extra al te veel. Om de discussie zuiver te houden, heeft het daarom m.i. zin om het gevraagde tarief af te zetten tegen de kwaliteit van het geleverde product.
Daarmee is er echter des te meer reden om kritisch te zijn over Liedboek Online. Het bovenstaande laat zien dat de kwaliteit daarvan sterk achterblijft bij de prijs. Er waren bestaande, goedkopere alternatieven voor handen voor zowel de beamersoftware of als de wijze waarop licentierechten worden afgehandeld. Ook was het denkbaar geweest dat vrijwilligers van beamteams uit den lande op Open-Source-basis hun medewerking hadden verleend. Op diezelfde manier is immers de prachtige (gratis!) database van presentatiedia’s voor het ‘Oude Liedboek’ tot stand gekomen…

Het gaat om grote bedragen. Een middelgrote gemeente met pakweg 500 kerkgangers per zondag voor 15 jaar projecteren van het Nieuwe Liedboek ruim 15000 euro kwijt. Wie daar nog andere bundels bij wil, nog meer. Dat is ongeveer 2500 euro dúúrder dan het aanschaffen van 500 ‘papieren’ liedboeken. Met de kosten voor een goede beamer-installatie erbij (ook niet goedkoop), loont het dus niet om in de kerk een beamer neer te hangen. Al met al zou dit beamerpakket het ongewenste en onbedoelde effect kunnen hebben, dat beamergebruik in de kerken wordt ontmoedigd. Dat zou geweldig jammer zijn, gezien de vele kansen die multimedia ons bieden. Juist ook voor de kerkmuziek.

Er is weinig bekend over het ontwikkelingsproces van Liedboek Online 1.0.. Op basis van tweets van leden van de testgroep (zoals hieronder) lijkt het zo geweest te zijn, dat die ontwikkeling erg laat tot stand is gekomen (een eerste test op 12 april 2013, voor een pakket dat een maand later uit had moeten komen). Wellicht is daaruit te verklaren, dat dit product nog een onrijpe vrucht is. We kunnen alleen maar hopen, dat ófwel de tariefstelling wordt herzien ófwel – en dat is volgens mij nog beter – dát het product sterk wordt verbeterd.

—-
Ds. Arjan Berensen (31) is predikant in Enter, Twente. Hij maakt wekelijks gebruik van de  beamers in de kerk waar hij voor werkt; onder andere ook in Social-media-diensten. Reacties ontvangt hij graag hieronder!
—-

 
25 Replies to “Onrijpe vrucht – recensie van ‘Liedboek Online 1.0’”

 1. Peter H. Linker

  Hallo Allemaal,

  Wij maken al jaren gebruik van OPS-Pro. Een fantastisch Beamerprogramma; geheel nederlands fabrikaat en heel simpel om daar een liedtekst in te importeren. Erg goedkoop ook. Zeker t.o.v. Easy-worship. En het heeft dezelfde, zoniet betere prestaties. Verder ben ik het in hoofdlijnen zeker met je eens, alleen heeft de uitgever van OPS-Pro juist wel altijd de dialoog gezocht met een breed aantal kerken en gezinten. Een voorbeeld daarvan zit in OPS-Pro. JdH bundel; Liedboek, Opwekking, Unie-Baptisten, Timotheus, en vele andere bundels zijn met een licentie te importeren.

  Met een hartelijke groet; Shalom, Peter

 2. Gert Vrieling

  Beste ds Berensen,

  Ik onderschrijf uw kritiek volledig op de toepassing van het nieuwe Liedboek Online.
  Wij maken gebruik van OpenSong (en er zijn er diverse gemeenten die dit ook gebruiken) een opensource pakket om te presenteren en werkt tot volle tevredenheid bij ons, alleen het Nieuwe Liedboek is een groot probleem. We willen de liederen graag allemaal in 1 keer in het systeem zetten, want komt de bruikbaarheid ten goede. ZOals al gemeld bij andere pakketten, je hebt alles bij de hand en een lied toeveogen tijdens de dienst is dan mogelijk. In de huidige situatie werkt dat dus niet. Dus onze voorkeur gaat ook uit naar een DVD waar alles op staat, je 1 of 2 dagen “even kwaad maken” en alles zit in het systeem en voor iedereen bruikbaar binnen het Beamteam.

  Groet
  namens het Beamteam
  Protestantse Gemeente Zeewolde

 3. Robert van Drie

  Wij hebben slechte ervaringen met het “on-line” zijn van de beamer-PC. Tijdens de kerkdienst hebben wij al eens het genoegen mogen smaken van een keurig uitgevoerde Windows Update, die een spontane re-boot van het systeem veroorzaakte.

  Om deze reden is onze PC off-line gehaald en staan de Windows Updates uit.

  Waarom zou ik een on-line pakket willen gebruiken? Mijn voorkeur gaat uit naar een stand-alone versie zoals Liedboek 1.0. Werkt prima en doet het ook als internet eruit ligt. (persoonlijke licenties voor alle Beamer-Operators, uitgaande van de gestelde € 65,= voor LB ’73, is altijd nog goedkoper dan de € 1.000,= uit het voorbeeld…)

  Met uw verhaal over de licentiekosten kan ik het slechts hartgrondig eens zijn.
  Daarbij komt bij mij tevens de gedachte op, dat de meeste Psalmen inmiddels wel tot het publieke domein gerekend kunnen worden en daarbij dus licentie-vrij zijn. (Of hebben de erven van David daar nog rechten op? 😉

  Overigens blijft er in vergelijking met onze huidige werkwijze dan niet veel overeind van de door u gemaakte technische bezwaren:

  1) Is niet anders dan bij Liedboek 1.0, waarbij overigens alleen van het eerste vers een goede versie beschikbaar is.
  De overige versen er zelf tussen typen, onder de juiste nootjes is een heidens karwei. Dan ben je beter af met een
  echt noten notatieprogramma, waarvan overigens een prima gratis (open-source) product beschikbaar is MuseScore.
  2) idem
  3) in Powerpoint is van elk plaatje 1 kleur als transparant aan te wijzen (onder menu/optie kleur).
  mits de achtergrond van het plaatje egaal is en de gekozen achtergrondkleur van de presentatie een goed contrast
  vormt met de tekstkleur moet er iets moois van te maken zijn. (Ik red mij prima met, eveneens gratis/open-source Paint.NET.
  Wederom niet anders dan Liedboek 1.0
  4) Zie 3, wij verwijderen al jaren de loze ruimte rondom het eerste vers van de Psalmen en Gezangen uit Liedboek 1.0
  Wij willen graag dat elke dia een titel heeft in ons eigen font en met onze eigen kleurstelling…
  Als je lui bent kun je dit zelfs binnen Powerpoint regelen (de functie heet Format | Crop of Opmaak | Bijsnijden)
  5) Zie 4 en 3.

  Ik zie dus geen onoverkomelijke technische bezwaren voor het gebruik van Liedboek online.
  Ook niet veel verschillen met onze huidige werkwijze, maar dus -inderdaad- ook niet veel vooruitgang.
  Zelfs van een off-line versie zou ik anno 2013 ook graag meer mogelijkheden hebben, dan Liedboek ’73 ons biedt.

  De lezer oordele zelf.
  Ik stoei voorlopig nog wel even verder met een goed cross-reference.
  Dank voor de links in bovenstaand artikel.

  M.vr.gr.

 4. Robert van Drie

  Wij hebben slechte ervaringen met het “on-line” zijn van de beamer-PC. Tijdens de kerkdienst hebben wij al eens het genoegen mogen smaken van een keurig uitgevoerde Windows Update, die een spontane re-boot van het systeem veroorzaakte.

  Om deze reden is onze PC off-line gehaald en staan de Windows Updates uit.

  Waarom zou ik een on-line pakket willen gebruiken? Mijn voorkeur gaat uit naar een stand-alone versie zoals Liedboek 1.0. Werkt prima en doet het ook als internet eruit ligt. (persoonlijke licenties voor alle Beamer-Operators, uitgaande van de gestelde € 65,= voor LB ’73, is altijd nog goedkoper dan de € 1.000,= uit het voorbeeld…)

  Met uw verhaal over de licentiekosten kan ik het slechts hartgrondig eens zijn.
  Daarbij komt bij mij tevens de gedachte op, dat de meeste Psalmen inmiddels wel tot het publieke domein gerekend kunnen worden en daarbij dus licentie-vrij zijn. (Of hebben de erven van David daar nog rechten op? 😉

  Overigens blijft er in vergelijking met onze huidige werkwijze dan niet veel overeind van de door u gemaakte technische bezwaren:

  1) Is niet anders dan bij Liedboek 1.0, waarbij overigens alleen van het eerste vers een goede versie beschikbaar is.
  De overige versen er zelf tussen typen, onder de juiste nootjes is een heidens karwei. Dan ben je beter af met een
  echt noten notatieprogramma, waarvan overigens een prima gratis (open-source) product beschikbaar is .
  2) idem
  3) in Powerpoint is van elk plaatje 1 kleur als transparant aan te wijzen (onder menu/optie kleur).
  mits de achtergrond van het plaatje egaal is en de gekozen achtergrondkleur van de presentatie een goed contrast
  vormt met de tekstkleur moet er iets moois van te maken zijn. (Ik red mij prima met, eveneens gratis/open-source
  .
  Wederom niet anders dan Liedboek 1.0
  4) Zie 3, wij verwijderen al jaren de loze ruimte rondom het eerste vers van de Psalmen en Gezangen uit Liedboek 1.0
  Wij willen graag dat elke dia een titel heeft in ons eigen font en met onze eigen kleurstelling…
  Als je lui bent kun je dit zelfs binnen Powerpoint regelen (de functie heet Format | Crop of Opmaak | Bijsnijden)
  5) Zie 4 en 3.

  Ik zie dus geen onoverkomelijke technische bezwaren voor het gebruik van Liedboek online.
  Ook niet veel verschillen met onze huidige werkwijze, maar dus -inderdaad- ook niet veel vooruitgang.
  Zelfs van een off-line versie zou ik anno 2013 ook graag meer mogelijkheden hebben, dan Liedboek ’73 ons biedt.

  De lezer oordele zelf.
  Ik stoei voorlopig nog wel even verder met een goed cross-reference.
  Dank voor de links in bovenstaand artikel.

  M.vr.gr.

 5. Jan Varkevisser

  Een onrijp programma is een Beta versie. Dat is veelal gratis en biedt de mogelijkheid aan potentiële gebruikers adviezen en fouten door te geven, waarmee de uitgever z’n voordeel kan doen.
  Liedboek Online “verhuurt” voor veel geld een Beta versie zonder inspraak. Het zou een heel ander verhaal worden als er op deze markt gezonde concurrentie zou zijn met meerdere aanbieders. Het lijkt erop dat de kerkgenootschappen die dit liedboek voorbereid hebben, hierover van tevoren geen afspraken hebben gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code