Predikant in de Praktijk

Preekvoorbereiding is eenzaam werk. Achter een bureau worstelt de predikant met de tekst, en zoekt hij of zij naar de vorm en inhoud die de hoorder zal bereiken. Het boek ‘Predikant in de praktijk – voorgangers over preken en preekvoorbereiding’ wil de eenzaamheid doorbreken en voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Het boek geeft gemeenteleden een kijkje in de boeiende keuken van de preekvoorbereiding.

De inleiding van het boek vertelt uitgebreider over inhoud, opzet en doel van ‘Predikant in de praktijk’. Blader onder aan deze pagina door de eerste 16 bladzijden van het boek: lees alvast de inleiding en bekijk de inhoudsopgave!

Elke week investeren predikanten veel tijd en energie in voorbereiding van de kerkdienst: de liturgie en de preek. Gemeenteleden zien daar doorgaans weinig van, het is een eenzaam ambacht. In dat proces maakt een voorganger keuzes die samenhangen met de visie op het ambt, de liturgie en de preek. Nog afgezien van een hele serie praktische beslissingen over de uitvoering.
In Predikant in de praktijk spreken negentien voorgangers uit zes kerkgenootschappen zich uit over vragen over preken en preekvoorbereiding. Daarbij gaat het om vragen als: Hoe kom je tot je tekstkeuze? Wie spelen een rol in je preekvoorbereiding? In welke mate experimenteer je of maak je gebruik van vrije vormen? Hoe ga je om met kritiek?
Het boek staat onder redactie van drs. Arjan Berensen. Het sluit af met een inhoudelijke reflectie op de reactie van de predikanten door dr. Henk van der Meulen, docent aan de Protestantse Theologische Universiteit.

224 pagina’s | ISBN: 9789023970453 | € 17,90 | Predikant in de praktijk bestellen
Predikant-in-de-Praktijk-bladerbestand