Dossiers

Kerk & media

Bijdrages rond TV, radio en internet

Geloofsopbouw

Blogs over geloof & kerk

Homiletiek

Artikelen over preken in een postmoderne cultuur

Nieuwste blogs

Toerustingspreek Psalm 67

Psalm 67 toerustingsdienst ‘missionaire gemeente’ 260317av WK Gemeente van de Here Jezus Christus, 2050w. Wij houden ons dit jaar bezig met de Psalmen. Over het algemeen zijn Psalmen geliefd. Dat komt doordat ze gevoelens en gedachten verwoorden die we uit onze eigen levens herkennen. Iemand zei mij zelfs eens: ‘de Psalmen lenen mij woorden om

Read More

Wensenformulier christelijke uitvaart

Niemand doet het graag: nadenken over je uitvaart. Toch is het wijs om bepaalde keuzes op tijd te maken. Niet alleen over de uitvaart zelf, maar ook over de kerkdienst rond de uitvaart. Maar hoe doe je dat? Het wensenformulier voor kerkelijke uitvaarten helpt je die keuzes vast te leggen voor je nabestaanden. Het formulier is

Read More

Beste Noach,

In de nieuwe serie ‘Geloofsbrieven’ schrijft ds Arjan Berensen maandelijks een brief die te denken geeft. Op deze 4 oktober 2016: Noach. Beste Noach, Vandaag is het Dierendag, en daarom moest ik aan je denken. Als er iemand goed is met dieren, dan jij wel. Wat een beestenboel moet je ark geweest zijn! Op de

Read More

Vraag van de maand (6)

In de nieuwe rubriek ‘Vraag van de maand’ beantwoordt ds. Arjan Berensen veelgestelde vragen over het kerkelijk leven. De vraag van deze maand: ‘Hoe zit het met al die verschillende liedbundels?’. 1,5 meter Er staat zo’n 1,5 meter Nederlandse christelijke zangbundels op de boekenplanken van de pastorie. Dat geeft iets weer van de variëteit van het christelijk

Read More

Toerusting ‘leven met de Psalmen’

De Witte Kerk is opgebouwd rond Gemeente-Groei-Groepen (GGG’s). Dit jaar gebruiken wij materiaal dat het Evangelisch Werkverband onlangs uitbracht: ‘leven met de Psalmen’. Hieronder kun je het EW-materiaal extra voordelig en zonder verzendkosten bestellen (vanaf 3 stuks). Voorafgaand aan elke twee groeigroep-avonden komen de kringleiders samen voor een toerustingsavond. Het werkmateriaal van de toerustingsavonden voor dit seizoen komt

Read More

Zin, Zout en Zegen

Op 8 oktober 2016 om 19:00 uur heeft de Evangelische Omroep op Radio 5 een nieuwe aflevering van ‘Zin, Zout en Zegen‘ uitgezonden. De uitzending komt deze keer vanuit de Witte Kerk in Nieuw-Vennep. In de uitzending nemen twee gemeenteleden u mee naar de Witte Kerk, waardoor u een kijkje krijgt in kerkelijk leven en geloofsleven. De

Read More

Preekschets Startzondag 2016 – ‘Zout’

Centrale tekst Jullie zijn het zout der aarde (Math. 5:13a NBV). Voorstellen voor een thema ‘Deel je leven’ ‘Opzouten en wegwezen’ Het eerste thema wordt als jaarthema voorgesteld door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk In Nederland. Het sluit bovendien aan bij de vierde missionaire ronde van de afdeling van Missionair werk/Kerkgroei van diezelfde organisatie.

Read More

De intredepreek: schrijven tussen de verhuisdozen

Een intredepreek kent een heel eigen dynamiek. Dat begint al bij de voorbereiding: bij de bevestiging in een gemeente zal de intredepreek meestal geschreven moeten worden terwijl de studeerkamer gevuld is met verhuisdozen. De rommel in huis verbeeldt vaak tegelijkertijd de onrust in het hoofd van de voorganger. Nog terwijl je afscheid neemt van enkele

Read More

Smakelijk preken

Een preek is proviand voor onderweg. Geestelijk voedsel: bedoeld om aan te sterken, gezond te blijven en op te groeien in het christelijk geloof. In ‘Predikant in de praktijk’ doen voorgangers inspiratie op voor nieuwe ‘recepten’, terwijl geïnteresseerde gemeenteleden een fascinerend kijkje in de keuken van de predikant nemen. Proeven van de preek In het

Read More

‘God wil de preek gebruiken’

…Arjan Berensen heeft hart voor de preek. …‘Als toehoorder heb je ook een taak.’ Preken is een levensstijl, zegt dominee Arjan Berensen. Dat begint op maandag bij de voorbereiding, en eindigt de maandag daarop als de luisteraar ermee aan de slag gaat. Om een inkijkje te geven in dat intensieve proces, heeft Berensen het boek

Read More

Materialen voor het persoonlijk geloofsleven van twintigers

Ben je tussen de twintig en de vijf-en-dertig jaar oud? Zoek je materiaal om meer te leren over God, geloof en kerk? Hier een paar goede tips, gesorteerd op categorie en prijs. Dagboeken – R. Robbe, Bijna-elke-dagboek voor twintigers, 14,90 euro – M. Lucado, Leven uit genade – bijbels dagboek, 15,95 euro – I. van

Read More

TV-kerkdienst: ‘Hij is hier’

Op 1e kerstdag (vrijdag 25 december) om 10u zendt de Evangelische Omroep via NPO2 een kerstgezinsdienst uit die de zondag daarvoor in de Gereformeerde Kerk Enter is opgenomen. Thema van de dienst is: ‘Hij is hier’. In de dienst wordt nagedacht over de betekenis van het Kerstfeest. ‘Hij is hier: Jezus’, dat is de boodschap van Kerst.

Read More

Predikant in de Praktijk

Tags : 

Preekvoorbereiding is eenzaam werk. Achter een bureau worstelt de predikant met de tekst, en zoekt hij of zij naar de vorm en inhoud die de hoorder zal bereiken. Het boek ‘Predikant in de praktijk – voorgangers over preken en preekvoorbereiding’ wil de eenzaamheid doorbreken en voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Het boek

Read More

Een vrijgevige kerk – over de omkeercollecte

Een omkeercollecte is een collecte waarbij de kerk niet om geld vraagt, maar het uitdeelt. De Gereformeerde Kerk Enter, die ik dien, besloot op een startzondag de gok eens te wagen. Iedere kerkganger die de uitdaging wilde aangaan, kon één euro uit de collectezak halen. De opdracht daarbij luidde: ‘Vermenigvuldig dit bedrag in drie weken

Read More

Vraag van de maand (5)

In de rubriek ‘Vraag van de maand’ beantwoordt ds. Arjan Berensen maandelijks een veelgestelde vraag over kerkelijke zaken. In de eerste twaalf afleveringen staat de eredienst centraal. Deze maand: ‘hoe is de voorzang ontstaan?’ Formeel begint de kerkdienst op het moment dat ouderling en predikant van dienst elkaar de hand drukken. De ‘voorzang’ is het

Read More

Vraag van de maand (4)

In de rubriek ‘Vraag van de maand’ beantwoordt ds. Arjan Berensen maandelijks een veelgestelde vraag over kerkelijke zaken. In de eerste twaalf afleveringen staat de eredienst centraal. Deze maand: ‘hoe bereid ik mij het beste voor op een kerkdienst?’ Ik maak het antwoord op deze vraag zo concreet mogelijk door een aantal aandachtspunten te noemen:

Read More

Recensie: Kerk-App ‘Protestant’

De Protestantse Kerk in Nederland biedt, in samenwerking met ICT-bedrijven De Zalige Zalm en Mavie BV, elke plaatselijke gemeente de mogelijkheid om een eigen App te lanceren. Tot 1 juli aanstaande is het gebruik gratis: wij namen de proef op de som. De App is gelanceerd onder de naam ´Protestant´. Downloaden is mogelijk via Google´s

Read More

De 10 beloften

Op het Pinksterfeest vieren wij de uitstorting van de heilige Geest. Op die grote feestdag kunnen de onderstaande ’10 beloften’ worden gelezen als alternatief voor de ‘tien geboden’. Zo wordt duidelijk, hoe concreet Gods Geest in ons leven wil werken: Hij leert ons de wet van Gods Koninkrijk, Hij vormt ons naar het beeld van

Read More

Vraag van de maand (1)

In de rubriek ‘Vraag van de maand’ beantwoordt ds. Arjan Berensen maandelijks een veelgestelde vraag over kerkelijke zaken. In de eerste twaalf afleveringen staat de eredienst centraal. Deze maand: ‘hoe zit het met het Klein Gloria?’. KLEIN GLORIA ´Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als in den beginne, nu en

Read More

Vraag van de maand (3)

In de rubriek ‘Vraag van de maand’ beantwoordt ds. Arjan Berensen maandelijks een veelgestelde vraag over kerkelijke zaken. In de eerste twaalf afleveringen staat de eredienst centraal. In de vorige bijdrage las u het antwoord op de vraag: ‘Waarom geeft de gemeente antwoord op een vraag tijdens een doopdienst?’. Een logische vervolgvraag daarop bespreken we deze

Read More

Vraag van de maand (2)

In de rubriek ‘Vraag van de maand’ beantwoordt ds. Arjan Berensen maandelijks een veelgestelde vraag over kerkelijke zaken. In de eerste twaalf afleveringen staat de eredienst centraal. De vraag van maand 2: ‘Waarom beantwoordt de gemeente ook een vraag tijdens een doopdienst?’. GEEN FAMILIEFEESTJE De Protestantse Kerken hebben vanaf haar vroegste ontstaan de heilige doop bediend

Read More

Column: In sneltreinvaart

Dertien jaar geleden, de trein tussen Zwolle en Kampen. Op een vroege dinsdagmorgen sla ik vlug een boek open. Een oudere dame aan de overkant volgt me nauwkeurig. Ik lees. Ik zie geen letters. Ik zie een bril. Over de rand van het boek verschijnt het gezicht van de oude dame. ‘Zeker theologiestudent?’, vraagt ze.

Read More

9 verboden woorden in de preek

Wil je als voorganger op een snelle manier de kwaliteit van je taalgebruik in de preek verbeteren? Neem een rood potlood en streep de volgende negen groepen woorden uit je preek: 1. Ehm Dit woordje is- vertelde een logopediste mij eens- ‘een spraakgebrek in vermomming’. 2. Eigenlijk Eigenlijk altijd een overbodig woord. Predikanten omzeilen het

Read More

Christelijke Abacadabra

In de kerk van mijn jeugd gebeurde zowat iedere zondag hetzelfde. Vóórdat de diakenen met hun collectezakken rondgingen, werd afgekondigd dat ‘de eerste rondgang’ bestemd was voor ‘de kerkelijke kassen’. Ik heb me, als kind, vele kerkdiensten lang over die zin verwonderd. Natuurlijk, ik was een enigszins wonderlijk kind. De kinderoppas was me een keer slecht bekomen, naar

Read More

De dominee gaat voorbij

Op zondagavond 8 december van 21u tot 22u heeft Groot Nieuws Radio een persoonlijk interview uitgezonden met ds Arjan Berensen, predikant van de Gereformeerde Kerk van Enter. In de serie ‘de dominee gaat voorbij’ interviewt presentator Tjitkse Volkerink wekelijks een predikant. Het gesprek met ds Berensen ging over keuzes maken, Gods leiding in je leven

Read More

Meditatie: Engel in spijkerbroek

Tags : 

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen (Hebreeën 13:1,2). Oostenrijk, een mooie zomer in de negentiger jaren. We lopen in een ‘slucht’; een kloof die in rotsen is uitgesleten door de kracht van een gigantische waterval. Via smalle weggetjes en

Read More

De beamer & de preek: 10 tips

In steeds meer kerkgebouwen worden beamers geïnstalleerd. Deze technische innovatie zou vooruitgang kunnen betekenen voor gemeentezang en kerkmuziek. Daarnaast bieden beamers mogelijkheden voor predikanten. De meest gebruikte toepassing is het projecteren van de hoofdlijn van de preek tijdens de zondagse eredienst. Mijn ervaring is dat gemeenteleden zo’n ondersteunende rol van de beamer bij het preekproces

Read More

Tussentijds nieuws

De Liedboek BV heeft de tariefstelling, naar aanleiding van kritiek op de tariefstelling van Liedboek Online, licht aangepast. De algemene voorwaarden geven een andere definitie van het aantal kerkbezoekers waarop de licentiekosten gebaseerd worden. De tekst luidt nu letterlijk: Het aantal kerkgangers is het aantal kerkgangers dat gemiddeld aanwezig is in de drukst bezochte dienst op een zondag

Read More

Liedboek Online 1.0 – wordt vervolgd

Twintig dagen geleden publiceerde ik een uitgebreide recensie van Liedboek Online 1.0. – het digitale beamerpakket dat hoort bij het Nieuwe Liedboek. Ik sprak daarin mijn teleurstelling uit over de werking daarvan. Mijn teleurstelling kreeg verrassend veel bijval, ook uit onverwachte hoeken. Alle reacties tezamen geven m.i. een aardige inkijk in de voorlopige receptie van Liedboek Online

Read More

Onrijpe vrucht – recensie van ‘Liedboek Online 1.0’

Tags : 

Op 15 juli werd Liedboek Online 1.0. gepresenteerd. Het is de digitale tegenhanger van het ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’. Nico de Waal, directeur van het uitgeversconsortium dat het Nieuwe Liedboek uitgeeft, is ‘trots op het nieuwe product’. In het Nederlands Dagblad van 17 juli zegt hij dat te zijn vanwege ‘vanwege

Read More

E-formatie? – Je binnenkamer en je tablet

Onderzoeksbureau GfK stelde in december 2012 dat 4,3 miljoen Nederlanders een tablet bezitten. Ongeveer 500.000 Nederlanders (!) hadden zich voorgenomen om in de feestdagen van die maand elkaar een tablet kado te doen! Daarnaast hebben 7 miljoen Nederlanders een smartphone. Aangezien christenen net gewone mensen zijn, kun je op basis van deze cijfers rustig aannemen dat

Read More

Meditatie: ‘een open deur’

Kollossenzen 4:2-6 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. 3 En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, 4 en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.5 Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, 6 en als u wilt weten hoe u op

Read More

Checklist voor Bijbellezers

Tips voor bijbellezers Maarten Luther vergeleek de Bijbel met een stad met vele straten. Het lijkt op het eerste gezicht een onoverzichtelijke wirwar van allerlei weggetjes. Maar als je beter kijkt, zie je al die weggetjes en straten uitkomen op het stadsplein in het centrum van die stad: Jezus Christus. Bij bijbellezen gaat het om

Read More

Google Glass en de Heilige Geest

Ken je Google Glass? Eind dit jaar verschijnt er een bril op de markt, die wel héél bijzonder is. Zo’n bril heet: Google Glass. In de bril zit een kleine computer die allerlei gegevens weet. Die gegevens worden op het glas van de brildrager weergegeven. Stel je voor; je loopt met je Glass-bril  door de

Read More

Masterthesis over Missionaire prediking

In 2009 rondde ik mijn Master of theology and Divinity af met een Thesis over Missionaire prediking. Deze is in te zien via deze link.

Read More

Nieuw boek: 'Predikant in de Praktijk - voorgangers over preken & preekvoorbereiding!'